Sala Asociației Alternativ Sport Club poate fi folosită doar de către membrii asociației înscriși la una din secțiile sportive, iar activitatea se desfășoară sub îndrumarea unei persoane calificata (instructorul sau un locțiitor al acestuia desemnat expres).

Înscrierea se face completând cererea de înscriere, prezentând documentele cerute de aceasta (copie act identificare, avize medicale) și după luarea la cunoștință a statutului clubului și a regulamentelor de ordine interioară (prezentul regulament și regulamentul secției sportive pentru care s-a optat).

Se vor organiza 2-4 antrenamente săptămânal, conform programului (anunțat în prealabil). Taxa de abonament lunar se va plăti la începutul fiecărei luni, în primele două săptămâniț iar taxa anuală se va plăti o dată pe an, în primele două luni de la momentul înscrierii, iar apoi în primele două luni a anului calendaristic. În cazul întreruperii activității mai mult de două săptămâni membrii cursanți vor anunța instructorul și vor fi scutiți de la plata abonamentului pentru acea perioadă. Nu se vor percepe taxe în perioadele în care sala va fi închisă (vacanțe școlare, curățenie generală, alte situații neprevazute).

Pe durata orelor de antrenament toți membrii cursanți vor respecta comenzile și directivele date de către instructor sau locțiitorul acestuia.

Pot asista sau participa la două antrenamente gratuite și alte persoane decât membrii clubului, cu condiția respectării prezentului regulament, ulterior acestea vor putea opta pentru înscrierea în club.

Cu permisiunea instructorului sau a locțiitorului acestuia, membrii cursanți pot invita persoanele interesate să asiste la un antrenament, cu angajamentul că vor avea un comportament adecvat și nu vor deranja desfășurarea normală a antrenamentului.

Nu se vor face alte activități și nu se vor lucra alte tehnici decât cele solicitate și coordonate de către instructor. Escaladarea aparatelor și instalațiilor sportive precum și folosirea acestora se va face NUMAI sub directa supraveghere și sub îndrumarea instructorului și/sau a persoanelor desemnate de acesta să ajute la buna desfășurare a activităților sportive, cu respectarea măsurilor de siguranță.

În cazuri de urgență (accidentări sau alte situații neprevăzute) se va acționa rațional și se va respecta autoritatea instructorului sau locțiitorului acestuia. În cazul în care sunt implicate persoane minore, tutorii acestora vor fi înștiințați de urgență conform contactele menționate în cererea de înscriere.

Toți participanții la antrenamente vor fi tratați în mod egal și nediscriminatoriu, indiferent de vârsta, sex, religie, sau poziție socială.

Se va respecta programul de antrenament stabilit de către conducerea clubului și instructor. Eventuale modificări sau schimbări date de situații obiective se vor comunica în timp util de către instructor sau conducerea clubului. La program membrii cursanți vor veni cu cel puțin 5 minute înainte de începere, pentru a avea timp să se schimbe și să amenajeze locul corespunzător pentru antrenament.

Accesul pe suprafața de lucru (tatami) se va face în picioarele goale, pentru deplasarea între vestiar și suprafața de lucru se vor folosi papuci utilizați doar în acest scop (cu talpa menținută curată).

Membrii cursanți își vor păstra echipamentul în condiții optime, având grijă ca ținuta să fie curată. De asemenea, membrii cursanți au obligația de a veni la antrenamente cu o igienă adecvată (corpul curat, fără miros, unghiile tăiate scurt etc.).

Toate obiectele care pot răni în timpul antrenamentelor (ochelari, bijuterii, coliere etc.), trebuie scoase înainte de începerea antrenamentului. Obiectele personale de valoare sunt responsabilitatea proprietarului, clubul nu se face răspunzător pentru furtul sau deteriorarea lor.

Se va respecta și păstra curățenia în cadrul sălii de antrenament și în anexele (vestiar, dușuri, WC) unde membrii cursanți au acces. Deteriorarea instalațiilor sau a echipamentelor din dotare prin folosirea inadecvată va atrage suportarea costurilor de reparații de către persoana răspunzatoare.

În timpul orei nu se părăseşte baza sportivă decât cu acceptul instructorului sau a locțiitorului acestuia. Pe durata antrenamentului și la sfârșitul acestuia minorii nu vor părăsi incinta neînsoțiți, în lipsa tutorelui vor fi însoțiți de instructorul sau locțiitorul acestuia.